XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Bipolär sjukdom kännetecknas av två huvudtyper av episoder eller faser, toppar och dalar. Dessa humörstörningar växla mellan symptom på mani (toppar) och depression (dalar.) Det finns variationer i de typer av episoder som skiljer de fem olika typer av bipolär sjukdom.

Rapid Cycling Episode

Vissa människor som lider av bipolär har snabba cykel episoder. Med snabb cykling en person har korta episoder som varar några timmar till några dagar av alternerande maniska och depressiva symtom.

blandad episod

Blandade episoder inte hända med de flesta människor som har bipolär sjukdom. I detta tillstånd en person har maniska och depressiva symptom samtidigt.

depressiva episoder

Under en depressiv episod en person på hans lägst. Han har låg självkänsla, känns hopplöst, saknar energi och intresse i normal rutin, och kan till och med tänka på självmord.

manisk episod

En manisk episod har en person som känner dig energisk, euforisk och produktiv. Personen kan också vara vårdslös och aggressiv.

hypoman Episode

Detta är en mild version av mani. Dessa symptom uppträder vanligtvis i bipolär typ 2. Det är också möjligt i en snabb cykling.