XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Varför patienter får fästa vid sina Psykiatriker?


Överföring, även känd som projektion, är den process genom vilken patienterna projicera sina känslor eller motiv på sin terapeut. De kommer att tro att de vet terapeuten mycket bättre än de verkligen kunde.

Tillägg till terapeut

När en individ bildar en förtroendefull relation med sin psykiater, blir hon fäst till den enskilde på ungefär samma sätt som hon skulle ha fäst vid sin primära vårdgivare. Detta kan vara användbart i en terapeutisk situation, eftersom hon kan börja att lita på andra som hon aldrig har gjort tidigare i sitt liv.

Varför Överföring Inträffar

Överföringen börjar alltid med en kund som är lös eller osäkert fäst vid deras primära vårdgivare. Terapeuten är kanske den första personen i hennes liv som har hand om henne och accepterar henne villkorslöst. Ju mer förtroende en patient har för terapeuten, desto mer kommer hon att dela. Ju mer hon aktier, ju närmare hon känner till terapeuten.

farorna

Överföring kan bli farlig. Denna negativa aspekten av fäst uppstår när en patient inte kan skilja mellan de nuvarande omständigheter och tidigare traumatiska händelser. Därför börjar patienten att associera terapeuten med andra som han har haft relationer med. Han börjar skjuta på modet, hat, rädsla och andra känslor han har upplevt med andra på terapeuten; och han kan även skylla terapeut för sina frågor.