XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vilka är de egenskaper av lipider?


Termen "lipider" beskriver föreningar såsom fetter, växer, fosfolipider, oljor och andra liknande föreningar. Lipider alla har liknande egenskaper, eftersom de är alla molekyler gjorda av samma element med liknande kemiska strukturer, men de strukturer och egenskaper varierar något.

Kemiska egenskaper

Lipider är hydrofoba, vilket innebär att de repellerar vatten eller löser sig inte i vatten. Svansen av alla lipidmolekyler är hydrofoba, medan chefen för vissa lipidmolekyler, som fosfolipider och fettsyror, är hydrofila eller vattenälskande. Eftersom dessa lipider har två motstående ändar med olika polaritet, de är icke-polära, medan vatten är polär. Detta förklarar varför, när en olja eller fett sätts till vatten, inte blanda och du kan tydligt se de olika lösningarna.

Energi

Många typer av lipider, såsom oljor, mättade fetter och andra, finns i livsmedel. Varje gram ätit ger nio kalorier energi för kroppen. Intag av fler lipider än vad som behövs av kroppen, särskilt mättade och härdade fetter, kan leda till fett lagring och leda till hälsoproblem som högt kolesterol.

Organic Compounds

Alla lipider är organiska föreningar, vilket innebär att de alla innehåller kol i sin kemiska sammansättning. Strukturen och kemisk bindning av kolatomerna skiljer sig mellan de olika typerna av lipidmolekyler, som ger varje lipid en något annorlunda egenskap. Till exempel, fetter som har många vätebindningar, som kallas hydrerade fetter, är ofta fasta vid rumstemperatur, medan fetter med flera dubbelbindningar mellan kolatomerna och färre vätebindningar är ofta vätskeformiga vid rumstemperatur.