XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Den FlexiFit 431 Full Face Mask är en medicinsk andningsmask som är avsedd att vara tillräckligt bekväm för patienter att sova samtidigt bär den. Enligt tillverkaren, "anpassar sig automatiskt till ett brett spektrum av nasala och ansiktets konturer med enkel steg enkel montering och inga komplicerade justeringar." Fisher och Paykel Healthcare, masken Varje mask innehåller små, medelstora och stora silikontätningar.

Instruktioner

1 Ta bort plastlocket från silikontätning.

2 Haka hättan från segelflygplan bandet genom att dra frigör sladden nedåt. Håll masken bas i en hand och sprida masken med den andra handen så att den passar bekvämt över patientens huvud.

3 Håll masken mot patientens ansikte med en hand så botten av silikontätning är under patientens haka. Sprida huvudbandet över patientens huvud med den andra handen.

4 Sätt tillbaka hättan klippet till segelflygplan bandet.

5 Justera den övre horisontella banden. Justera nedre horisontella banden. Justera topp krona banden.

6 Se till att segelflygplan bandet centreras.

7 Anslut CPAP / Bi-nivå maskin slang körs på föreskrivet tryck till masken.