XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Att hålla en hälsosam kroppsvikt är en viktig del av den allmänna hälsan. National Heart, Lung and Blood Institute använder tre mått för att avgöra om en person är överviktig: midjemått, förekomsten av riskfaktorer för fetma och Body Mass Index, eller BMI.

BMI är ett användbart men begränsat verktyg. Eftersom det bara tittar på längd och vikt, kan det överskatta mängden kroppsfett i mycket muskulösa personer. Men som regel, kan BMI att vara säker på att du håller din vikt i schack.

Instruktioner

1 Mät din vikt i pounds på en skala, och din längd totalt inches med ett måttband. Om du vet att din längd i fot och inches, multiplicera fötterna med 12 och lägga till inches.

2 Använd kalkylatorn för att multiplicera din vikt i pounds med 703. Skriv ner det resulterande antalet.

3 Rensa räknaren och torget det värde du Din vikt. Vissa räknare har en "X kvadrat" -knappen; Om din inte, skriv in din vikt i pounds, tryck på multiplikationstangenten och sedan trycka på likhetstecknet. Skriv ner svaret.

4 Dela det första numret (höjd x 703) med det andra numret (vikt i kvadrat). Resultatet är ditt BMI nummer som definieras av Centers for Disease Control.

5 Om detta antal understiger 18,5, du är underviktig. Om det är mellan 18,5 och 25, är du normal vikt. Om den överstiger 25 men mindre än 30, övervikt. Och om ditt BMI är 30 eller mer, är du anses vara överviktiga.