XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Den genomsnittliga vikten och höjd av en kvinna


Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som av 2004, amerikanska kvinnor var i genomsnitt en tum längre och 25 pounds tyngre än de var 1960. Den genomsnittliga längd och vikt för vuxna kvinnor 20 år och äldre var 63,8 inches och 164.7 pounds, respektive.

Kvinnor 20 till 29

Yngre kvinnor i åldern 20 och 29 hade den största genomsnittliga viktökningar, som väger 29 pounds mer under 2004 än de gjorde 1960.

Kvinnor 40-49

Den näst största vinsten noterades för medelålders kvinnor mellan 40 och 49 år gamla. De ökade genomsnittliga vikten av 25,5 pounds mellan 1960 och 2004.

Kvinnor 60-74

Kvinnor i åldrarna 60 och 74 registreras de lägsta vinster med en genomsnittlig ökning på 17,5 pounds under samma tidsperiod.

Body Mass Index (BMI)

Body Mass Index (BMI) representerar kroppsfett i förhållande till längd och vikt. Ett BMI som varierar mellan 18,5 och 24,9 representerar en normal vikt, enligt National Heart Lung and Blood Institute. Ett BMI på 18,5 eller mindre betraktas som undervikt, medan ett BMI på 30 eller mer anses lida av fetma.