XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Min Harley larm inte avväpna


Du är redo att hoppa på din Harley, så att du trycker på knappen för att avaktivera larmet och hoppa på. Det är när du hittar cykeln startar inte. Larmet på en Harley-Davidson dödar motorn. Om batteriet i din larm FOB är död eller inte fungerar, kan du åsidosätta larmet med en serie av blinkerspressar. Detta gör att du kan få cykeln igång och hålla dig från att strandsatta.

Instruktioner

1 Vrid nyckeln till tändningsläge. Tryck snabbt både blinkers, tills en ljus på instrumentbrädan blinkar.

2 Ange den första siffran i din 5-siffriga säkerhet PIN-koden genom att trycka på den vänstra tur slår samma antal gånger. Så om din PIN-kod är 76543, bör du trycka på vänster vred sex gånger.

3 Tryck på den högra sväng gång för att lagra numret och gå vidare till nästa siffra i PIN-koden. Tryck på vänster blinkers sex gånger för att fortsätta, tills du kommer till slutet. Vid slutet av processen, kommer alarmet frånkoppla och lampan på instrumentbrädan slutar att blinka. Du kan nu börja cykeln som vanligt.

Tips

  • Få FOB kontrolleras vid återförsäljaren att se till att den fungerar korrekt.