XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Nästan alla stora sjukvårdsinrättningar och organisationer ger olika former av en stroke risktest. Vissa är så enkelt som online eller skriftliga omdömen medan andra kräver laboratorietester.

Identifiering

Ett skriftligt risk för stroke testet kommer inledningsvis bedöma personer på två viktiga områden: okontrollerbara riskfaktorer och kontrollerbara riskfaktorer.

Risk

Okontrollerbar risk ingår att vara äldre än 55, ras, kön, familjehistoria av stroke och tidigare hjärtinfarkt eller stroke, enligt den amerikanska Stroke Association. Kontrollerbara faktorer innebär hantering av blodtryck, kolesterol, diabetes, kost, motion och rökavvänjning.

Blod

blodprov kan konstatera vissa riskfaktorer för stroke som förekomsten av diabetes och högt kolesterol och triglycerider. "Triglycerider är en form av fett i blodet", säger USA: s nationella kvinnors hälsa Information Center. "Höga nivåer av triglycerider är kopplade till stroke."

Betydelse

Halskärlsförtjockning är ett säkert tecken på att sannolikheten för stroke ökar. En risk för stroke test kan omfatta en fysisk undersökning med en läkare lyssnar efter kontrollampa tecken på halskärlsförtjockning i nacken. "Din läkare kan höra ett" swooshing "ljud (bruit) över halspulsådern i halsen, ett ljud som är kännetecknande för en förträngd artär", enligt Mayo Clinic.

Laboratorium

Laboratorietester inkluderar ultraljud, datortomografi angiografi (CTA), magnetisk resonansangiografi eller en cerebral angiografi.