XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  HemKliniska psykologer använder Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) för att utvärdera möjliga psykisk sjukdom fastställa lämpliga behandlingsalternativ och utvärdera stabiliteten hos kandidater till högrisk public service positioner som brandmän, poliser och akuta medicinska responders. Vid analys av en utbildad kliniker och betraktas genom ramen för patientens pedagogiska och livshistoria, kan MMPI vara ett framgångsrikt verktyg för att identifiera psykiska eller emotionella funktionshinder hos en patient.

Instruktioner

1 Svara varje påstående som sant eller falskt. MMPI presenterar uttalanden i första personen röst, "Jag känner ofta sjuk på morgonen." Upprepa detta uttalande för dig själv och avgöra om detta är ett giltigt meddelande.

2 Lämna uttalanden tomma som förvirrar dig eller som du kan inte exakt leverera ett svar. MMPI är utformad för att ta emot upp till 30 "kan inte säga", eller tomma svar. Dock kommer 30 eller flera ämnen gör testet ogiltigt. Vissa psykologer tror att 10 eller fler ämnen resulterar i ett ogiltigt testresultat, medan andra tror att testet ska bedömas med hänsyn till de tomma uttalanden. Om ett test gjorde ogiltig, måste du ta det igen.

3 uppmärksam på varje fråga och bedöma det individuellt. Testet är inte tidsbestämda och det är viktigt att du ger varje fråga lika stor vikt för att undvika missvisande resultat. Testet kommer att pågå 60 till 90 minuter beroende på vilken version du tar. Den korta formen MMPI består av de första 350 frågor. Den fullständiga MMPI innehåller totalt 567 frågor. Om du börjar känna dig trött eller uttråkad, ställer test åt sidan och låta ditt sinne att vila en stund.

4 Var ärlig. MMPI har fyra inbyggda giltighet skalor för att upptäcka om en person försöker att förvränga svaren från testet för att skapa ett mer gynnsamt utfall.