XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Rökdetektorer, som finns i de flesta företag och hem i Amerika, styrs av vissa regler och bestämmelser, särskilt på platser för handel och offentliga byggnader. Även om det finns regler, är upprätthållandet av rökdetektorer relativt lätt.

Placering

Rökdetektorer i en byggnad placeras i enlighet med byggnadens layout och fältförsök för att bestämma den mest effektiva platsen för larmsystem. Varje ny byggnad måste hitta den lämpligaste layouten för att främja säkerheten.

typer

Rökdetektorn och brandlarm systemet måste inte bara ljud; för döva eller på annat sätt försämras anställda, måste andra än ljudlarmvarningar användas för att varna personer.

regelbunden testning

National Fire Protection Agency (NFPA) kräver visuell kontroll av en rökdetektorer och brandlarm varje vecka, se till att detektorn inte har förstörts eller manipulerats. Varje kvartal ska enheten mer noggrant inspekteras.

årlig testning

På årsbasis kräver NFPA en mer ingående kontroll av larmsystemet, inklusive en batteriurladdningsprov, rengöring av enheten, en rökdetektor test och en larmljudtest.

Ersättning

Enligt Occupational Safety & Health Administration, är några rökdetektorer och brandlarm förstöras efter att vara inblandade i en brand efter en användning. Arbetsgivarna måste snabbt och effektivt ersätta larm med nya, funktionella enheter.