XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Basic Safety Training


De typer av säkerhetsutbildning är många. Till exempel, om du arbetar i en industriell miljö, kan du behöva särskild utbildning för säker användning av specialutrustning eller livräddande teknik. Men det finns grundläggande säkerhetsträningsmetoder som kan vara värdefull för alla att lära sig. Genom att lära dessa grundläggande tekniker, kan du hjälpa till att förebygga olyckor och svara på lämpligt sätt i en nödsituation.

Kvävning eller drunkning

Grundläggande säkerhetsutbildning bör alltid innehålla de vanligaste behövs första hjälpen tekniker, såsom hjärt-lungräddning. HLR-utbildning kan vara en livräddande teknik i många olyckor, inbegripet kvävning, elektriska olyckor, drunkning, huvudtrauma och hjärtsvikt. HLR utbildningen ingår att ta bort hinder från luftvägarna, och med hjälp av bröstkompressioner omväxlande med inblåsningar att fortsätta blodflödet till hjärnan.

Allvarlig skada

En annan viktig del av grundläggande säkerhetsutbildning är att lära sig att hantera allvarliga skador, särskilt djupa sår med okontrollerad blödning. Utbildning tekniker inkluderar hur man sätter press på ett sår att stoppa blödning, samt att finna artärtryckpunkter för att stoppa blödning vid tillämpningen trycket fungerar inte. Utbildningen ingår också förhindra den skadade personen från att gå in i chock genom att lossa restriktiv kläder och hålla personen varm.

Säkerhetsutrustning

En viktig del av grundläggande säkerhetsutbildning är att lära sig hur använder säkerhetsutrustning och lämpliga förfaranden vid användning av vanliga verktyg. Säkerhetsutrustning utbildning kan innehålla saker som att bära skyddsglasögon och ansiktsmasker vid borrning, sågning och slipning. Verktygs säkerhet kan innefatta att ta bort löst sittande kläder eller knyta upp långt hår som kan fastna i rörliga delar, och arbetar på lämpliga, torra ytor för att undvika glider eller ens elektriska stötar.

hushålls Safety

Människor tenderar att tänka på deras hus som en säker, men många allvarliga och livshotande olyckor, ske i hemmet. Grundläggande säkerhetsutbildning bör alltid omfatta undervisning förebyggande åtgärder individer kan vidta för att undvika vanliga orsaker till hushåll skada. Detta kan inkludera att lära sig att förhindra fallolyckor i badrummet och säker användning av spisar, ugnar och ugnar. Utbildning om förebyggande av elektriska olyckor, eller ens bränder, på grund av slitna ledningar eller osäkra apparat användning kan också ingå i grundläggande säkerhetsutbildning.

utomhus Säkerhets

Grundläggande säkerhetsutbildning för utomhusaktiviteter är viktigt att förhindra allvarlig skada. Några vanliga förebyggande utbildning kan inkludera känna igen symptomen på värmeslag, simning säkerhetsutbildning och lämplig användning utrustning för sportaktiviteter. Utbildningen kan även innefatta första hjälpen tekniker för hantering av mindre sår, allvarliga solbränna och insektsbett eller stick.