XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Fördelar och nackdelar med genetisk testning


Genetisk testning är en typ av test som barn och vuxna kan vidta för att testa deras chanser att utveckla en genetisk sjukdom eller störning. Det genetiska testet tittar på gener som har manifesteras i familjemedlemmar som leder till en sjukdom och testar om andra familjemedlemmar har samma defekt gen. Genetisk testning kan också avgöra om en familjemedlem är en bärare för en sjukdom. Det finns både fördelar och nackdelar med genetisk testning. Det är upp till varje enskild person att avgöra om genetisk testning är rätt för dem eller, för ett barn, måste föräldrar göra det valet.

Övervakning

Genetisk testning ger den distinkta fördelen av övervakning. Genetisk testning kan bevisa eller motbevisa i vissa fall, med eller utan en person befinner sig vid en risk för en genetisk sjukdom såsom cancer eller genetiska sjukdomar. Genetisk testning kan också berätta om en person är en bärare för vissa genetiska sjukdomar och sjukdomar. Någon som har genen som bärare av vissa sjukdomar kan se till att övervaka denna gen, så att om en sjukdom inte utveckla, kan läkarna åtgärda det i ett tidigt skede. Till exempel är vissa gener kopplad till cancer och Huntingtons sjukdom, bland annat.

Förberedelse

Osäkerheten i att inte veta chanserna för en sjukdom kan vara förvirrande. Om en person vet sina chanser att smittas av en viss sjukdom, då han eller hon kan förbereda sig för sjukdomen genom att pengar åt sidan och göra medicinska arrangemang. I vissa fall kan det vara möjligt att genomgå en operation innan strejkerna sjukdomen att eliminera risken för sjukdomen.

Sinnesro

Att veta chanserna för en genetisk sjukdom kan erbjuda en känsla av fred för den enskilde. Förmågan att med säkerhet säga att en sjukdomsbärande genen är närvarande eller ej är en lättnad för någon som har haft någon i sin familj som har kontrakterat en genetisk sjukdom. Att känna varje persons chanser för att sjukdomen kan förbereda andra familjemedlemmar och individen i framtiden.

Brist på alternativ

En nackdel med genetisk testning är bristen på alternativ efteråt. Även om en person kan nu känna hans chanser att smittas av en genetisk sjukdom, finns det inte mycket som vanligtvis kan göras för att stoppa sjukdomen innan den slår. I ett fåtal fall, såsom i vissa former av cancer, kan förebyggande operation göras för att undvika problemet. Till exempel, vissa kvinnor med en gen kopplad till bröstcancer väljer att ha en dubbel mastektomi hellre än att riskera att utveckla sjukdomen, medan andra kommer helt enkelt välja mer frekvent screening för att upptäcka eventuella sjukdom så tidigt som möjligt. Men med de flesta sjukdomar, finns det inget sätt att förhindra dem från att uppstå.

försäkring diskriminering

I vissa stater försäkringsbolag rynka pannan på genetisk testning. Om en person har tagit genetisk testning, kan vissa försäkringsbolag släppa honom eller höja sina priser. I grund och botten, i försäkringsbolagets sinne, en person som har fått genetisk testning är en högriskförsäkring klient. Vissa stater, såsom Massachusetts, har en genetisk Privacy Act, vilket förhindrar försäkringsbolagen från att höja priserna på grund av genetisk testning.

Osäkerhet och psykologi

Genetisk testning kommer inte att avslöja alla sjukdomar som en person kan ingå avtal. Även om existerar en bärande eller sjuk-genen, kan testet inte förutsäga när sjukdomen kommer att visa sig. Detta kan vara stressande för den testade personen. Oroa dig för när en sjukdom kan slå är ohälsosamt och kan skada dag till dag aktiviteter och även relationer i extrema fall. Vissa människor kan känna att de är bättre att inte veta deras chanser för sjukdom.