XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

I anatomi laboratorier och klassrum över hela världen, har en bekant undervisningsverktyg ett stativ som stöder ett mänskligt skelett, den största organsystem i kroppen. Medan majoriteten av benen är kopplade tillsammans för att bilda en modell för studie, inte alla av benen är inkluderade i displayen, så är det inte möjligt att få en korrekt räkning av antalet ben hos en människa genom att analysera denna typ av modell. Också, det totala antalet ben skiljer sig beroende på åldern av den humana.

Bone Counts

Det finns 206 ben i en vuxen människa. Nyfödda barn har 300 ben; summan är högre hos spädbarn eftersom många av deras ben inte har smält samman ännu.

Plats

Hälften av det totala antalet ben hos en människa är belägna i händer och fötter, men inte alla människor har samma antal av dessa ben. Dessa variationer kan orsakas av genetiska mutationer eller utveckling av små sesamben vid punkter av extrem sena stress. Varje fot innehåller 26 ben, inte räknar två små sesamben.

Storlek

Den minsta ben i kroppen är stigbygeln eller "stigbygeln," en av de tre små ben i mellanörat. Stigbygeln överför ljud till snäckan. Lårbenet (lårbenet eller övre ben ben) är den största ben i kroppen, både i storlek och vikt.

Unik

Den enda ben i människokroppen som inte är ansluten till en annan ben är hyoid vid basen av tungan. Det stöder tungan och tungan muskler.

undantag

Medan de flesta människor har 206 ben, ett litet antal människor har en extra revben.