XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Översikt

En förälder är skyldig att bli arg då och då, men situationer som utsätter ett barn att konstant ilska från en förälder, särskilt en far, kan få allvarliga konsekvenser för barndom utveckling, enligt CompassionPower.com. Exponering för konstant ilska från en far eller fadersfigur kan betraktas som en typ av missbruk som kallas känslomässiga övergrepp, som i sin tur kan ha en negativ inverkan på tillväxten och utvecklingen av ett litet barn till en tonåring, oavsett kön.

Rädsla

Små och medelålders barn ständigt utsätts för ilska från en far kan bli allt räddare i hemmiljö, rädd för att göra eller säga något fel och inbjudande en fars ogillande eller ilska.

Ångest

Ständig fruktan över reaktionen av en far eller frukta hans ilska kan leda ett barn, oavsett ålder eller kön, att bli alltför orolig och orolig. Ångest kan uttrycka sig på olika sätt, från dåliga betyg i skolan till en oförmåga att göra vänner till sängvätning eller rädsla för mörka eller ens fobier. Äldre barn kan växa förvirrad och deprimerad, säger Phobias-help.com, vilket ibland leder till självmordstankar eller handlingar.

Dåligt självförtroende

Ett barn ständigt utsätts för ilska kan känna att han eller hon inte kan göra något rätt, allvarligt påverkar självförtroende och självkänsla. Ett barn kan känna att ingenting hon gör kommer att få godkännande från en arg pappa, en situation som kan utvecklas till en allmän brist på oro över personlig hygien, säkerhet eller tillstånd av depression. I sådana fall kan en deprimerad barn, särskilt tonåringar, sluta dricka eller använda droger.

Ilska

Ett barn ständigt utsätts för ilska av en fadersfigur kan mycket väl bli en arg individ, förbittrad av myndigheten i någon form, säger AngerManagement.com. Sådan ilska kan innebära i beteendeproblem i skolan, både med sina kamrater och med lärare och allmänhet störande eller störande beteende i sociala miljöer.