XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Elektroniska journaler (EMR) programvara kan medicinska leverantörer för att lagra patientjournaler elektroniskt. EMR system erbjuder en papperslös lösning för att hantera och organisera finansiell information, samt ta hand om administrativa uppgifter inom en medicinsk kontor, såsom schemalägga möten.

Fungera

Healthcare Information and Management Systems Society, (HIMSS) råder vårdpersonal att jämföra EMR system baserade på de funktioner de behöver den för att utföra. Vissa EMR programvara lagra helt enkelt patientjournaler, medan andra har mer omfattande funktioner som inkluderar ekonomisk förvaltning och elektroniska receptsystem.

demonstrationer

Delta demonstrationer av EMR programvara med leverantörer. Kunderna kan träffa leverantörer personligen att testa mjukvaran, vid vilken tidpunkt de kan avgöra om programmet är användarvänligt, lätt att navigera och effektivt för att slutföra de nödvändiga funktionerna.

Kostnad och genomförande

Jämför kostnaden för journalsystem. Vissa är dyrare än andra som utför samma funktioner. Ta reda på vad genomförandet tidslinjen är för att installera EMR programvara, samt hur mycket tekniskt stöd tillhandahålls av säljaren till kunden under genomförandet och under hela produktens livslängd.