XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Teoretisk orientering används normalt i psykologi och relaterade områden såsom psykoterapi och rådgivning. En läkare teoretiska orientering, till exempel, förklarar vilken modell av psykologi han använder som grund för sitt arbete.

oriente

Några exempel på teoretiska inriktningar inkluderar relations, jungiansk, gestalt, relationer och kognitiv / beteende. En enskild läkare kan variera sin teoretiska orientering beroende på patienten eller föremålet.

integrativ Orientering

Integrativ läggning är en ganska ny metod i psykologi. En integrerad strategi bygger på flera teoretiska inriktningar, blanda delar av olika metoder i ett enda fall i stället för att enbart förlita sig på en orientering.

Forskning Artiklar

Teoretisk orientering används i vetenskapliga artiklar precis som det är i psykologi i allmänhet. En författare eller forskare teoretiska orientering kommer att informera läsarna om vilken gren eller teori psykologi papperet använder som grund. Detta möjliggör en förbättrad förmåga att utvärdera forskningen.