XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur man fångar en Svimning Person


När en person faints, finns det risk för huvudtrauma eller andra skador om inte någon mjukna eller stoppar hösten. Du måste reagera snabbt och vet hur man fångar en slumping kroppen för att förhindra skada.

Instruktioner

1 Reagera snabbt när du står bredvid någon som har svimmat. Eftersom de är slumping till marken eller golvet, försöka bryta deras fall. I synnerhet försöker att vagga deras huvud så att den inte slå igen på golvet.

2 Stretch eller fastställa den person som har svimmat och snabbt utvärdera situationen. Om deras kläder är för hårt, lossa en del av det. Om de är för varmt, kyla dem med en fuktig trasa. Överväga att höja sina ben några inches, inte mer än 12, för att få deras blod cirkulerar.

3 Ring efter medicinsk hjälp om den person som har svimmat är äldre, diabetiker eller gravid.

4 förhindra att situationen börjar om du kan. Om någon slutar tala plötsligt och ser förvirrad eller om de känner sig yr, dessa är alla varningstecken som borde varna dig att du kan behöva fånga någon som är på väg att svimma. Om du kan fånga varningssignaler först, har dem sitta ner, lägga ner eller vila. Få dem en kopp vatten eller en fuktig trasa. Fråga om eventuella medicinska tillstånd som de kan ha i händelse av att de kan passera ut.