XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Löpband kan du gå eller springa när som helst för att uppnå många träningsmål. Inställningar på Bodyguard Champlain löpband erbjuder utmanande övningar, cardio träning, fettförbränning träning eller distansutbildning. För att uppnå bästa resultat, underhålla din Champlain löpband regelbundet och justera bältet när det behövs för att undvika onödigt slitage.

Instruktioner

1 Leta justeringsbultarna på gavlar på båda sidor om utformningen som rymmer bandet.

2 Med hjälp av en skruvmejsel, justera spänningen (eller mängden slack) på bältet genom att vrida både vänster och höger skruvar justeringssidan lika - medurs för mer spänning, moturs för mindre.

3 Sväng endast vänster sida moturs för att flytta bandet mitten till vänster, och endast den högra sidan medurs för att centrera höger.

4 Testa positionen av bandet på en låg intensitet hastighet och justera efter behov innan du återuppta normal användning. Riktiga justeringar bör centrera bältet, vilket gör att ingen slack utan att anstränga bandmaterialet.

Tips

  • Felaktig placering av löpbandet kan orsaka skada på benet och dess fogar.