XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Rimadyl dosering Information


Rimadyl är en medicin för veterinärt bruk som används för att behandla smärta och inflammation hos hundar. Detta läkemedel ska ges endast enligt anvisningar från en veterinär.

Funktioner

Rimadyl innehåller den aktiva substansen karprofen, som är en icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som dämpar smärta och inflammation. Rimadyl caplets och Rimadyl chewables finns med antingen 25 mg, 75 mg eller 100 mg carprofen.

dosering

En veterinär ska avgöra vad en viss hund doseringen ska vara. En vanlig dos av Rimadyl är 2 mg per pund kroppsvikt givet en gång om dagen.

fördelar

Rimadyl tolereras i allmänhet väl av alla hundraser. Detta läkemedel är lätt att administrera eftersom det finns i leversmak, tuggtabletter.

Bieffekter

Som med alla mediciner, kan vissa biverkningar upplevas över hela längden av behandling som innefattar Rimadyl. Vanliga biverkningar är magbesvär, magsår, illamående, yrsel, förstoppning, diarré, trötthet och muntorrhet.

varningar

Rimadyl användning kan resultera i svart, blodig eller tjärliknande avföring. Blodiga kräkas kan också förekomma. En veterinär skall kontaktas omedelbart om något av dessa symtom uppträder.