XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

År 2003, Medicare Modernization Act ersatt Medicare + val program med Medicare Advantage (MA), eller Medicare Part C MA planer ge några ytterligare fördelar som inte omfattas av Original Medicare.

Behörighet

Du måste registrera dig för Medicare Part A och del B innan du kan anmäla dig till en MA plan. Du måste också leva i en region som omfattas av din specifika MA planens serviceområde. Personer med gravt njursjukdom är berättigade.

typer

De olika typerna av Medicare planer inkluderar: Coordinated vårdplaner (t.ex. HMO och offentliga postoperatörerna), Avgift för Service Plans, medicinska sparkonton och All Inclusive äldreomsorg.

överväganden

När du går med i en MA plan, din Medigap politik inte längre betalar för kostnader i samband med den ursprungliga Medicare planen. Du kan inte skriva in sig i MA samtidigt som andra planer som erbjuder receptbelagda läkemedel täckning.

Rapportering

MA planer ge täckning för tjänster inom ramen för del A och del B, med undantag av hospice. Många väljer MA planer eftersom de ger stora täckning vid extremt låga eller inga månatliga bidrag.

ytterligare fördelar

MA planer också ge täckning för ytterligare tjänster såsom årliga fysiska prov, akupunktur, ögonvård och nödsituationer utanför landet.