XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Nackdelarna med bortskaffande av avfall


Produktionen av avfall är en naturlig del av att leva i ett industrialiserat samhälle. Mängden avfall som produceras av samhället är på uppgång, till stor del på grund av ökningen av populationer i stadsområden. Traditionellt är avfall som deponeras i deponier och hav eller förbränns. Dessa förfaranden har visat sig vara ohållbar för planeten och för befolkningar som är beroende av en sund ekosystem för att överleva. Nackdelarna med avfallshantering kan mildras genom att fokusera mer på hantering av avfall och mindre på sitt förfogande.

Nackdelarna med en soptipp

En soptipp är där de flesta av avfallet i USA, och runt om i världen, är inrymt. En soptipp är ofördelaktigt eftersom det kan främja spridningen av sjukdomen. I tillägg till området att gäst för bakterietillväxt, är det en oas för vektorer som sprider sjukdom, såsom råttor och flugor. Dessa patogener är ännu mer skadligt om de sippra ut i grundvattnet.

Nackdelarna med Ocean Avfallshantering

Deponering av avfall i haven är på uppgång. Metoden är relativt billigt och bekvämt. Ocean avfallshantering leder till skadliga effekter på havens ekosystem. Det kan orsaka omfattande förstörelse av naturliga matkällor, vilket påverkar livsmedelskedjan nerifrån och upp. Förstörelse av alger och plankton, som växer och lever på vattenytan, leder till sämre luftkvalitet och börjar en dominoeffekt av brist på föda.

Nackdelarna med Förbränning

Förbränning, samtidigt som det är en av de renare sätt att göra sig av med avfall i fråga om att stabiliteten av biprodukter, har vissa inneboende nackdelar. De förbränningsanläggningar är betydligt dyrare att bygga, underhålla och driva. Den luftburna biprodukt av förbränningen är skadligt för ozonskiktet. Utöver dessa nackdelar, luftburna partiklar har en skadlig lukt och skadedjur tenderar att samlas i anläggningen, potentiellt sjukdomsspridning i hela området.

andra metoder

Öppen dumpning, vilket är den obunden omhändertagande av avfall utan försiktighet, används ibland i industriellt nationer, liksom i industriländer, av personer som bryter mot lagen. Metoden kan orsaka omfattande förorening av grundvattnet och har visat sig vara en extrem hälsorisk. På andra sidan av spektrumet, ger återvinning av avfall viss lättnad för överbelastade avfallshanteringsanläggningar. Trots dess kostnad, har det varit en push för att införliva återvinning i de flesta tätorter.