XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Omvårdnad Teorier om familjeplanering Metoder


Graviditet är ett viktigt steg i varje parets liv. Paret måste bestämma när man ska skaffa barn, hur många barn att ha eller om de har den mentala och fysiska uthållighet för att hantera eventuella stressiga situationer som kan dyka upp under föräldraskap. Familje ammande utövare är utbildade i viktiga omvårdnadsteorier för att ge kopplar kunskap och rådgivning metoder för hur man planerar att höja en familj.

Preventivmedel och kvinnors hälsa

Omvårdnadsteorier innebär preventivmedel och kvinnors hälsa medvetenhet för tonåringar och unga par. Även ammande utövare är tveksamma när det gäller att prata om graviditet och preventivmedel till ungdomar på grund av föräldrarnas åsikter och känslighet, familjeplaneringsprogram är tillgängliga för unga vuxna som är intresserade av att öva preventivmetoder och avhållsamhet fram till äktenskapet. Sjuksköterskor råd om valet av preventivmedel, dess användning eller ändrad användning.

Äktenskap och familj

Omvårdnadsteorier kan innebära äktenskap och familj planeringsmetoder för vuxna. Denna process lär avhållsamhet fram till äktenskapet och öva säker sex tekniker tills den tidpunkt då personen bestämmer sig för att bli gift. Familjeplaneringsmetoder kan vara baserade på andligt och etiskt beteende om äktenskap och graviditet. Sjuksköterskor öppna linjer av god kommunikation för att ta itu med de problem som den vuxne har om att förebygga oönskade graviditeter fram till den punkt där personen bestämmer sig för att skaffa barn.

Fertilitet och graviditet

Omvårdnadsteorier består av undervisning om reproduktiva anatomi och kartlägga fertilitet. Sjuksköterskor bistå par i kunskap om fertilitet cykler. På detta sätt kan paret planera när de bästa tiderna är för att försöka föreställa sig ett barn. Denna metod är särskilt användbart för par som kan ha problem att bli gravid barn på grund av fysiska skäl. Sjuksköterskor bidra till att kartlägga fertilitet för par tillsammans med att utbilda dem på avkopplande och stimuleringsmetoder. När graviditet uppnås, kan sjuksköterskan hjälpa den blivande modern med mödravård fram förlossning.

Föräldraskap och stresshantering

Sjuksköterskor som deltar i familjeplanering finns med råd efter leverans av barnet. Denna postnatal vård består av utfodringstekniker, hälsoproblem för barnet liksom för mamman. Omvårdnad ge behövs rådgivning och stöd till mödrar som kan uppleva förlossningsdepression. Dessa omvårdnadsteorier för familjeplanering ge nödvändig vägledning till par för att hantera hela processen från befruktningen till födseln, så att paret kan göra det mesta av att bli en glad och frisk familj.