XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Kaliumhydroxid, som också är känd som kalium lut eller kaliumhydroxid, är en kemikalie som används för att tillverka vissa typer av tvål, en kemikalie som används som en ingrediens i dränerings städare, och en kemikalie som används för att ta bort päls från ett djur skinn under garvning processen. Kaliumhydroxid är en stark bas, dock, och det finns ett antal faror som är förknippade med dess användning.

Kemisk reaktion

En kemisk reaktion i vilken en explosiv eller korrosiv gas frigörs kan uppstå om kaliumhydroxid kommer i kontakt med en syra, ett ammoniumsalt eller fuktig luft.

Ögonkontakt

Kaliumhydroxid är frätande och kan orsaka brännskador, svår irritation, svår smärta, svullnad, nedsatt syn och / eller eventuellt blindhet om den kommer i kontakt med en individs ögon.

Förtäring

Kaliumhydroxid är inte bara frätande, men också extremt giftigt så det kan orsaka brännskador, diarré, kräkningar, svåra magsmärtor, chock och / eller död om den intas.

Inandning

Eftersom kaliumhydroxid är frätande, kan det orsaka en individ att hosta, nysa, utveckla andningsproblem och / eller skada individens lungor om det inhaleras - omfattningen av de skador beror på mängden exponering.

Hudkontakt

En individ kan utveckla blåsor, brännskador, svår smärta och / eller permanenta ärr om huden kommer i kontakt med kaliumhydroxid.