XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

BernzOmatic tändare är konstruerade för nyttoanvändning och är avsedd för att belysa grillar, utomhus bränder, ljus och andra allmänna ändamål tändande. Tändare finns i fasta eller flexibla stamceller konfigurationer. BernzOmatic tändare har förmågan att återfyllas. En butan påfyllningscylinder krävs för att fylla på butan nivån i BernzOmatic för fortsatt användning.

Instruktioner

1 Håll BernzOmatic tändaren så bränslefyllningsventil på botten är lättillgänglig.

2 Tryck in bränslefyllningsventil med en skruvmejsel för att frigöra eventuell kvarvarande luft eller gas från tändaren tanken.

3 Sätt spetsen på skruvmejseln i spåret av lågan justerskruven på botten av tändaren och vända sig till den lägsta inställningen som anges på tändaren.

4 Håll BernzOmatic med bränsleventilen pekar uppåt. Placera fyllningsmunstycket av en butan påfyllning cylinder på den ljusare ventilen och tryck ner.

5 Hålla påfyllningscylinder i kontakt med den lättare ventilen i minst 10 sekunder. Avlägsna refillcylindern, och låta butan i tändaren att värma i 30 sekunder.

6 Justera lågan justerskruven i steg 1/4-varv. Tända tändaren, och justera lågan tills den är på önskad höjd.