XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Clenbuterol, även känd som Clen, är ett läkemedel som ordineras som en bronkdilaterare i vissa länder. Den kan också användas olagligt för att minska mängden av fett i kroppen och för att öka mängden av muskler i kroppen. Men när de används utan en läkares övervakning, kan det orsaka en rad allvarliga biverkningar.

Är Clenbuterol lagligt?

I USA, är Clenbuterol endast lagligt för användning hos hästar i ett läkemedel som kallas Ventipulmin sirap. Drogen är olagligt att använda i människor eller livsmedelsproducerande djur.

Vem Missbruk Clenbuterol?

Clenbuterol är vanligtvis missbrukas av kvinnliga bodybuilders, eftersom det inte orsakar androgena biverkningar som de flesta prestationshöjande droger.

Är Clenbuterol Hittade i livsmedelsprodukter?

Vissa bönder olagligt administrera Clenbuterol till boskap för att öka deras storlek. Detta kan orsaka omfattande förorening med biverkningar såsom illamående, feber, huvudvärk, en racing hjärta, huvudvärk och muskelskakningar.

Är Clenbuterol används av andra narkomaner?

Clenbuterol har varit känt att skära heroin och kokain, men det är normalt inte används av traditionella narkomaner.

Hur lång tid tar Clenbuterol kvar i kroppen?

Clenbuterol absorberas vid en hastighet av 70 till 80 procent, och denna mängd stannar i kroppen i upp till 39 timmar.

Finns det några goda skäl att använda Clenbuterol?

I vissa länder kan Clenbuterol användas för att behandla astma under läkarövervakning.