XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Airsoft guns är replika modeller av verkliga gevär. Men för att skilja dem från en riktig pistol, är Airsoft guns säljs med en 6 mm apelsin spets. Som riktiga vapen, airsoftvapen tillåter användare att helt skräddarsy pistolen. Användare kan köpa skop, tunnor och dämpare. Dämpare bidra till att ge individer tävlar i airsoft matcher förmågan att stanna oupptäckt medan bränning. Men för att kunna installera en suppressor, måste du ta bort mm spetsen från pistolen apelsin 6.

Instruktioner

1 Lokalisera nyckelhålet under den orange spetsen. Använd insexnyckel och vrid den moturs för att lossa skruven.

2 Ta bort allt damm från fat trådar med handduken. Damm och smuts som finns på gängorna kan påverka korrekt placering av ljuddämparen.

3 Installera ljuddämparen. Rikta trådarna på pipan med gängorna på suppressor. Vrid medurs för att dra åt ljuddämparen. Se till att suppressor är helt åtdragen för att undvika personskador eller skador på vapnet.

Tips

  • Ta bort den orange spetsen anses olaglig om du använder en airsoftvapen utanför en airsoft spel eller arena. Användare bör alltid ersätta den orange spetsen när du inte spelar i en certifierad airsoft arena. Dessutom måste användarna vara mycket försiktig när du transporterar en airsoft pistol. Var noga med att följa statens riktlinjer för transport av skjutvapen.