XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Magnetisk resonansspektroskopi är en teknik som används för att undersöka och identifiera kemikalier. Det beror på det faktum att vissa kärnor reagerar på närvaron av ett magnetfält i ett igenkännbart sätt.

Fungera

Magnetisk resonansspektroskopi används för att undersöka kemisk sammansättning i levande vävnad och kemiska prover.

forskningsbruk

Forskare kan använda magnetresonansspektroskopi att ta reda på mer om de kemikalier som finns i ett prov och formen och sammansättningen av vissa kemikalier.

medicinsk användning

Magnetisk resonansspektroskopi är en icke-invasiv teknik för att studera vävnad hos patienter. Det används ofta för att diagnostisera sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Hur det fungerar

Kärnor med ett udda atomnummer har en egenskap som kallas spinn. Magnetfält kan påverka denna dragning. Elektroner skärma kärnan från magnetism, så responsen kommer att bero delvis på den kemiska miljön av kärnan. Reaktionen av kärnan ger därför information om strukturen av den kemikalie som innehåller den.

Procedur

Provet placeras i ett magnetfält. En andra, oscillerande magnetfält, känd som RF-pulsen, appliceras sedan, och responsen av provkärnor observeras.