XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Även om de flesta hälsoproblem om hjärtcentrum runt hjärtsjukdomar och risken för hjärtinfarkt, cancer och noncancerous tumörer kan också förekomma i hjärtat. Dessa tumörer är mycket sällsynta, och uppträder med en hastighet av ungefär hälften av alla 2.000 personer, enligt Merck Manuals Online Medicinska biblioteket.

Olika typer av hjärtcancer

Hjärta cancer som har sitt ursprung i hjärtat kallas en primärtumör. Heart cancer kan också metastasera eller sprida sig till hjärtat från andra delar av kroppen.

Kirurgi

Även kirurgi används i många fall av cancer i ett försök att helt ta bort cancern innan den sprider sig, är detta svårt att göra i hjärtat på grund av dess avgörande betydelse för driften av hela kroppen.

Kemoterapi

Ett annat behandlingsalternativ för hjärtcancer är kemoterapi, vilket är användningen av droger som angriper cancer.

strålbehandling

Strålbehandling kan användas för att behandla hjärtcancer. Detta innebär att rikta cancertumör med strålning. Strålningen kan använda externt med en anordning som syftar strålningen vid tumören, eller internt, där strålningen medlet införs internt in i kroppen vid platsen för cancern.

Heart Cancer Incidence

Heart cancer är så sällsynt att övervaknings Epidemeiology och slutresultat (SEER) databas som upprätthålls av National Cancer Institute inte ens ha separat statistik över dödsfall och diagnostiserade fall av hjärtcancer. Förekomsten av hjärtcancer ingår i kategorin "cancer i mjuk vävnad och hjärta."