XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur man testar vatten från en dricksvattenfontän


Dricksvattenkvalitet är en fråga som plågar offentliga institutioner, bostäder och arbetsplatser lika. Fontäner kan föda monumentala mängder bakterier, vilket gör toalett vatten ser tilltalande i jämförelse. Vatten från fontäner kan också innehålla olika föroreningar som arsenik, kvicksilver och bly. Rutinmässigt testa dricksvatten från vatten fontäner är avgörande för att skydda folkhälsan. Detta är särskilt viktigt i offentliga skolor, där vattenflaskor är förbjudna och studenter tvingas att dricka ur vatten fontäner för att stanna hydratiserade.

Instruktioner

Testning fontäner för bakterier

1 Hitta platser som offentliga skolor eller högskolor som innehåller offentliga dricka fontäner. Gå till dessa platser och kartlägga platser för alla fontäner.

2 Be om tillåtelse att testa vatten fontäner för främmande ämnen för går vidare. När tillstånd beviljas, tillämpa en liten bit tejp till varje fontän, märkning varje därefter. Ex: Vatten fontän 1 Vatten fontän 2, etc.

3 Sätt i en Q-tip i pipen av dricksvatten fontän och gnugga i en cirkelrörelse för att få så mycket prov som möjligt. Placera Q-spetsen i en tops provhållare och märka i enlighet därmed. Fyll upp en flaska vatten från samma fontän att replikera mängden bakterier en drinkare normalt skulle exponeras för under fontän användning.

4 När har samlats in prover, måste de placeras på en agar petriskål för tillväxt. Med hjälp av en markör, dela upp en petriskål i hälften. Den ena sidan kommer att reserveras för Q-spets, medan den andra sidan kommer att användas för vattenprovet.

5 Provet vattnet kommer att behöva spädas ytterligare, eftersom allt dricksvatten innehåller några bakterier. Med användning av en p-10 pipett, överför 10 | il av dricksvatten provet i tre separata behållare, vilket innebär 10 uL för varje behållare. Med hjälp av mätglas, fylla den första provbehållaren till 10 ml, den andra till 100 ml och den tredje till en liter. Syftet med denna spädning är att separera bakterierna tillräckligt för att visualisera mängden kolonier ursprungligen i fontänen vatten.

6 Dela vattenprovet delen av agarplatta i tre separata sektioner. Märka dem enligt ml utspädning (10 ml, 100 ml och 1000 ml). Med användning av p-10 mikropipett, överföra 10 ul av prov från varje utspädning behållare till de märkta sektionerna på agar petriskål, med början vid den högsta utspädningen (1000 ml). Med början vid den högsta spädning är nödvändig för att undvika kontaminering av provets koncentrationer.

7 Applicera pinnen till den andra halvan av petriskål. Se till att varje petriskål korrelerar till en viss fontän, så experimentella resultat inte är felaktigt.

8 Placera plattorna i en inkubator vid 37 grader Celsius och ta bort efter 12 timmar. Placera en platta under ett mikroskop och se de utspädda vattenprover. Små kulor kallas bakteriekolonier ska vara synliga. Räknas kolonierna för varje prov. Denna metod bör möjliggöra adekvat jämförelse av bakteriell kontaminering i en fontän.

9 Efter detta steg, kan plattorna sättas tillbaka i inkubatorn för ytterligare tillväxt. När väl en betydande mängd av bakterier har vuxit från de Q-tip prover, kan det fotograferas och jämfört med de vattenutspädningsdata.

Testa vatten för icke-biologiska föroreningar

10 Hitta ett laboratorium på nätet som behandlar vattenprover nära din plats.

11 Placera de märkta vattenprov i en container och leverera dem till testlaboratoriet.

12 När resultaten har uppnåtts, jämföra dem med i genomsnitt lokala vattenföroreningar som kan erhållas från din lokala vattenverket.

13 Om koncentrationen av förorenings är högre än inspelade lokal nivå, kan detta tyda på ett problem som behöver fixas. Ett exempel är gamla blyledningar urlakning bly i dricksvattnet.

14 Begränsa de fontäner som prover visar den högsta nivån av icke-biologisk kontaminering.

Tips

  • Inte samla in prover och sedan vänta längre än 24 timmar att behandla dem. Detta kan skeva resultat genom att låta bakterier att replikera mer än normalt.
  • Om man misstänker ett fel i experimentella data, gå tillbaka och åter samla provet. Det finns ingen skada i att upprepa proceduren om igen för att kontrollera resultaten.
  • Utför utspädning och agar plätering del av detta förfarande under ett laminärt flöde huva eller rent rutan för att undvika kontaminering om det alls är möjligt.
  • Håll bakterieprover från barn och alltid autoklav efter experiment.