XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vaskulär demens (VAD) uppstår när blodflödet till hjärnan blockeras (till följd av stroke) eller nedsatt till följd av en förträngning av blodkärl (åderförkalkning). Symptomen är specifika för placeringen av blodflödet avbrott och med tidig upptäckt, är reversibla skador i vissa fall, och behandlingsalternativ för att förhindra ytterligare skador kan bedömas.

Organisation

En första symptom på vaskulär demens är svårt med mental organisation och som gäller kronologiska händelser, eller på varandra följande tankar och idéer, för andra (se Resurser).

Minne

Minne och språkproblem kan inte omedelbart uppenbar som en primär symptom vid vaskulär demens som de är med Alzheimers sjukdom, men vaskulär demens och Alzheimers kan vara samtidig (se Resurser).

beteendeförändringar

Beteendeförändringar som påverkar humör och orsakar apati eller irritabilitet kan förekomma. Som med andra former av demens, kan symtom på depression eller vanföreställningar beteende också vara tydlig i vaskulär demens (se Resurser).

motoriska funktioner

Svårigheter med motoriska funktioner kan förekomma och leda till problem med promenader. Eftersom minskande motoriska funktioner stör balans, finns det risk för skador från fall (se Resurser).

Progression av Symtom

Beroende på orsaken och svårighetsgraden av blodflödet avbrott kan symptom gradvis eller som en plötslig förlust av en viss funktion (eller grupp av funktioner) på grund av döden av ett stort antal hjärnceller (se Resurser).