XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Outlier betalningar är betalningar som krävs när sjukhus medföra en onormal mängd kostnader samtidigt ta hand om en patient. Det finns en tröskel på plats, där kostnaderna måste överstiga, för sjukhuset att vara berättigad att ta betalt för outlier betalningar. En andel av kostnaderna, baserat på marginalkostnadsfaktor, anbringas därefter endast de kostnader som överstiger tröskeln för att räkna ut betalning. Både driftskostnader och kapital (tillgångar) kostnader tillämpas vid beräkningen av de utanförliggande betalningar.

Instruktioner

1 Lägg ihop de driftskostnader och kapitalkostnader. Lägg fast drift och tröskelvärdena kapital tillsammans. Jämför de två summor för att se om sjukhuset är berättigad till outlier betalningar.

2 Subtrahera rörelseextrem tröskeln från driftskostnaderna tilldelats att ta hand om patienten. Multiplicera detta tal med marginalkostnadsfaktor för att få manöver avvikare betalning.

3 Subtrahera kapital avvikande tröskel från kapitalkostnader. Multiplicera detta nummer med marginalkostnadsfaktor för att få kapital avvikare betalning. Om detta antal kommer ut negativa, är huvudstad avvikare betalning anses noll.

4 Lägg ihop rörelseextrem betalning och kapitalextrem betalning för att få den totala medi avvikare betalning. Detta är den marginella driftskostnad ovanför den fasta tröskelvärdet av den federala regeringen.