XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Droger varumärke vanligtvis patenterad den dag de utvecklas, inte när de är godkända av FDA. Detta patent varar vanligtvis 20 år.

Historia

Den Singulair 5 mg tuggtablett godkändes den 20 februari 1998. Singulair 4 mg tuggtablett godkändes den 3 mars 2000.

Tillgänglighet

Singulair kommer inte att vara tillgänglig som en generisk åtminstone fram till augusti 2012, eftersom läkemedlet patentet inte kommer att upphöra förrän då. Merck äger patentet.

Fungera

Singulair används för att behandla astma och allergisk rinit (nasala allergier). Singulair aktiva substansen är montelukast.

Bieffekter

Vanliga biverkningar kan inkludera huvudvärk, magont, halsbränna, matsmältningsbesvär, hosta, feber, utslag och yrsel. Allvarliga biverkningar kan inkludera gulsot (gulfärgning av hud och ögon), nässelfeber, klåda, och försämring av symtomen. I sällsynta fall kan Singulair utlösa influensa eller vattkoppor.

alternativ

Accolate (zafirlukast) används ofta som ett alternativ läkemedel till Singulair.

Varning

Ring din läkare om du upplever några allvarliga biverkningar. Tala alltid med din läkare eller apotekare om eventuella medicinska problem som du kan ha. Denna information är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning.