XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Baker tf någon är inte en lätt sak att göra. Om någon du älskar är utom kontroll och du är rädd för sin säkerhet eller andras säkerhet, kan du få dem ofrivilligt Baker agerat och observerades under 72 timmar. Denna term används endast i Florida; andra stater brukar hänvisa till det som en ofrivillig psykiatrisk håll.

Instruktioner

1 Granska kraven för Baker lagen. Du kan tala med en psykolog eller annan psykisk sjukvårdspersonal, eller översyn kapitel 394 i Florida stadgarna.

2 Håll ett öga på din vän eller familjemedlem. Försök att få hennes hjälp i form av psykisk hälsa rådgivning eller medicinering. Även om hon verkar vara bättre, se henne mycket noggrant. Använda Baker lagen är en sista utväg.

3 Tala med din vän om frivilligt Baker Agera själv. Någon 18 år eller äldre kan Baker Act själv. Om personen är under 18 år, måste föräldrarna ge tillstånd.

4 Kontakta din väns psykolog. Om hon inte har en, gå vidare till steg 5. Alla psykolog kan tillåta psych tag om han anser att det är nödvändigt.

5 Ring polisen om personen är att placera sig själv eller någon annan i omedelbar fara. Detta inkluderar hot om självmord eller initiera ett självmordsförsök. Brottsbekämpande myndigheterna kan ta honom i förvar och begära att han ska sätta på en 72-timmars psyk håll.

6 Fil ett ex parte ordning på expediten domstol kontor för ditt län. För att göra detta måste du ha bevittnat kriterierna för att inleda Baker lagen och svär det. Du ska ha diskuterat frivillig Baker tf med personen tidigare. Fyll i nödvändiga pappersarbetet på expediten kontor, och efter det har behandlats, kommer en polis tar personen i förvar. En psykisk sjukvårdspersonal kommer då att utvärdera din vän.

Tips

  • En person som har frivilligt Baker Acted själv kan lämna sjukhuset när som helst. 72-timmarsregel gäller inte detta.
  • Förbered dig för din vän att vara extremt arg på dig. Förstå att vad du gjorde var i hennes bästa intresse och så småningom kommer hon att komma över det. Om inte, bara vara glad att du kanske räddade hennes liv.