XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Kvicksilver och nervskada


Kvicksilver är giftigt för människor och långvarig exponering kan orsaka allvarliga skador på nervsystemet. Metallen, som är en vätska vid rumstemperatur, finns i termometrar, strömbrytare, batterier och långa lysrör.

Fakta

Kvicksilver riktar vissa områden av hjärnan och nervsystemet. Tre av dessa områden är syncentrum, lillhjärnan och dorsalrotsganglier, som fäster vid ryggmärgen.

tidiga symtom

En förlust av känslighet i extremiteterna, sluddrigt tal och svårigheter att gå ses i tidiga skeden av exponering. Illamående, svaghet och utslag kan också förekomma.

avancerade sjukdomar

Längre exponering för kvicksilver kan göra ytterligare nervskada. Darrningar, brist på muskelkoordination, kan minnesförlust och även personlighetsförändringar inträffar.

Exponering

Exponering för kvicksilver kan komma från att äta smittade matar eller dricka förorenat vatten. Inandning kan också ske från trasiga termometrar eller andra flaskor som innehåller kvicksilver.

Barn

Barn och foster är särskilt känsliga för nervskada av kvicksilver. Om en gravid kvinna utsätts för kvicksilver, fostret troligtvis kommer att absorbera kvicksilver, vilket skulle kunna påverka sin hjärnans utveckling.