XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Selegilinhydroklorid är ett läkemedel ordineras för att minska symptomen av Parkinsons sjukdom, ett nervsystem sjukdom som orsakar problem med rörelse och muskelkontroll. Selegilin används för patienter med Parkinsons sjukdom som tar en kombination av läkemedel levodopa och karbidopa.

Identifiering

Selegilin är kategoriseras som en monoaminoxidas typ B (MAO-B) -hämmare. Det ökar mängden dopamin i hjärnan.

Fungera

Levodopa är en mycket effektiv medicin mot Parkinsons, men det orsakar negativa bieffekter, vissa allvarliga och oåterkalleliga. Karbidopa minskar dessa effekter, och selegilin assist ytterligare genom att låta en del patienter att minska levodopa dosering, och genom att öka den tid som levodopa och karbidopa är effektiva.

Funktioner

Selegilin är tillgängligt i vanliga tabletter, lösliga tabletter och kapslar. Läkemedlet tas dagligen, men doseringen och antalet gånger patienten tar det varierar.

Bieffekter

Många biverkningar är förknippade med selegilin. De inkluderar yrsel, svimning, sömnighet, muntorrhet, diarré eller förstoppning, gas, halsbränna, illamående, magont, rygg eller muskelvärk och sömnlöshet.

Varning

Även om de är ovanliga, är selegilin länkad till vissa allvarliga biverkningar. De inkluderar hallucinationer, okontrollerbara rörelser och en ökad risk för självmordstankar och beteende. Stoppa medicinen plötsligt kan orsaka abstinenssymptom.