XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Många typer av risker genomsyrar arbetsmiljöer. I ett försök att skydda hälsan och säkerheten för anställda, och att följa säkerhetsstandarder som utvecklats av Occupational Safety and Health Administration, är det upp till arbetsgivaren att se till att väl synliga risker åtgärdas.

Identifiering

Hazard rättelse aktiviteter beror på arbetsgivarens förmåga att identifiera faror på arbetsplatsen. Arbetsgivarna måste vara kompetenta och kunniga inom området att känna igen faror. Arbetsgivare som inte har sådana befogenheter har möjlighet att hyra skyddsombud för företaget, eller betala säkerhets konsulter för att hjälpa till med identifiering av fara.

Fungera

För att åtgärda en fara innebär att rätta till det och sätta in åtgärder på plats som förhindrar samma fara från återkommande i framtiden. Om en fara redan haft möjlighet att skapa en hälso- eller tillbud på arbetsplatsen, måste arbetsgivaren hantera effekten händelsen hade på offer som en del av upprätandeprocessen.

Dokumentation

När risker åtgärdas och lösas är det viktigt för arbetsgivare att behålla dokumentation av de korrigerande åtgärder som vidtagits, enligt New Mexico State University. Inte bara detta visar bolagets due diligence för att svara på hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen, men det fungerar också som en referens för framtida nya arbetsgivare eller anställda i bolaget att följa.