XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vilka är de viktigaste funktionerna av plasmaproteiner i blodet?


Plasmaproteiner är vilka som helst av de proteiner som finns i blodplasma, vilket är en blekgul vätska av blodet. Plasmaprotein komponerar tre huvudgrupper av proteiner - albumin, fibrinogen och globuliner; var och en av dem har olika funktioner.

Intravaskulär osmotiska effekten

Plasmaproteiner spelar en viktig roll i regleringen av kroppens osmotiska trycket. De hjälper också behålla vätske- och elektrolytbalansen i blodet, vilket håller kroppens funktioner fungerar korrekt. Degeneration av plasmaproteiner kan orsaka hälsoproblem såsom utspänd blodkärl och en svag immunsystem.

Blodkoagulering

Plasmaproteiner, i synnerhet fibrinogen, är associerade med sårläkning och blodproppar. Albumin förs främst i cirkulations transport av olösliga ämnen, som kombinerar med proteinmolekyler.

Immunförsvar

Plasmaproteiner såsom albumin stärka vårt immunsystem att motstå ett antal sjukdomar och virus- och bakterieinfektioner.

protein Reserv

Plasmaproteiner kan anses som ett protein reserv för kroppen. De levererar också viskositet till blodplasman.

Läkemedels

Bortsett från deras bidrag i kroppens system, plasmaproteiner även kan användas vid tillverkning av ett antal läkemedel och mediciner. Plasmaproteiner i medicinska produkter ofta syntetiseras i laboratoriet eller härrör från donatorplasma.