XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Biologisk Orsak till bipolär sjukdom


Bipolär sjukdom, även kallad manodepressiv sjukdom, stör livet för miljontals vuxna diagnostiseras med psykisk sjukdom. Den exakta orsaken fortsätter att gäcka forskarna. De vet dock att biologiska orsaker spelar in.

Statistik

Enligt National Institute of Mental Health (NIMH), påverkar bipolär sjukdom nästan 5,7 miljoner vuxna i USA.

Biologisk klocka

Onormal uttryck för den gen som reglerar våra dygnsrytm (den biologiska klockan) kan bidra till bipolär sjukdom. Dygnsrytmer följer en grov 24-timmars schema, som reglerar kroppsfunktioner, såsom hormoner, sömn-vakna cykler och blodtryck.

Genetik

Familj historia spelar en roll i utvecklingen av bipolär sjukdom. Om du har syster, bror eller förälder med bipolär sjukdom, du är upp till sex gånger större risk att utveckla sjukdomen, NIMH rapporter.

hormoner

Forskare fortfarande osäker på den exakta orsaken till bipolär sjukdom, men en signalsubstans obalans kan vara inblandade. Översekretion av stresshormonet kortisol också har kopplats.

Kombination

Det finns ingen enskild orsak till bipolär sjukdom. Det verkar vara en komplicerad blandning av biologiska och miljömässiga faktorer.