XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Sinus coronarius catheterizing är ett förfarande som utförs av specialiserade hjärt tekniker, sjuksköterskor och läkare. Förfarandet innebär att föra in en kateter genom lårbens eller radialartären för att nå hjärtat. Förfarandet gör det möjligt för läkare att bekräfta eventuella defekter i omlopp med hjärtat.

läroplan

Läroplanen av koronar hjärtkateterisering delas mellan nivå ett och nivå två. Nivå ett handlar om att förstå anatomi, grundläggande avbildningsprinciper, hjärt sjukdomar och hjärt hemodynamiska bedömning. Nivå två innebär förståelse krans fysiologi och en djupare förståelse av radiologiska bilder.

Längd

Sinus coronarius kateterisering utbildning för läkare kan genomföras genom en gemenskap, att ta cirka ett år av utbildning. Hjärtat tekniker som hjälper under förfarandet tåget fyra till sex månader.

certifiering

Certifiering i sinus coronarius kateterisering för läkare är klar i slutet av gemenskapen efter en standardiserad certifiering examen. För tekniker och sjuksköterskor, ingående av programmet kräver fullbordandet av en examen.