XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Spettet på ett cykelhjul är analog med axeln på ett bilhjul. Hjulet roterar runt spett, och spettet tillhandahåller bindningspunkten för cykelhjulet till cykelramen. Grillspett kan behöva bytas ut då och då, om, till exempel, är en böjd, eller de kan bytas ut som en del av en uppgradering i komponenter eller ombyggnad arbete på cykelhjulet.

Instruktioner

1 Ta bort hjulet från cykeln. Lossa bromsarna för att ge spelrum genom att vända justeringsspaken till "upp" -läge. Öppna snabbkopplingsspaken och dra hjulet från gaffeln.

2 Ta tag i snabbfrigöringsspaken på spettet i höger hand och ratten på den andra sidan av hjulnavet i vänster hand. Vrid ratten i vänster hand motsols för att lossa tills ratten lossnar.

3 Dra fjädern på vänster sida bort av spett (detta avslöjas när du tar bort ratten).

4 Dra spett ut ur hjulnavet genom att dra på den högra sidan av spett. Placera de delar av det ursprungliga spett åt sidan.

5 Ta ratten och vänstra fjädern från den nya spett. Skjut slutet av spett i hjulnavet, med början på höger sida. Tryck in den hela vägen fram till slutet av spett visas på vänster sida av navet.

6 Skjut fjädern på den vänstra sidan av spett, och sedan vrida på ratten tills spett är fäst i hjulets nav.