XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Depression hos vuxna är en vanlig psykisk störning. Sjukdomen lämnar en person avverkning hopplös, trött och möjligen självmords i svåra fall. Depression stör alla områden i livet. Forskare inte känt exakt varför depression utvecklas. Mayo Clinic citerar biokemiska, genetiska och miljömässiga faktorer som möjliga orsaker till depression.

Ärftlighet

För vissa människor, är depression i generna. Personer med släktingar som lider av depression är mer benägna att också få sjukdomen.

Onormala nivåer av Neurotransmittorer

Signalsubstanser som serotonin och endorfiner är kemikalier i hjärnan som påverkar humör. Även om forskarna inte vet hur dessa biokemiska orsaka depression, när antidepressiva som stabiliserar serotoninnivåerna administreras, är symtomen minskas.

Fysiska förändringar av hjärnan

Högteknologiska avbildning av hjärnan visar att depression orsakar fysiska förändringar i hjärnan. Hur dessa förändringar orsakar depression är ännu inte klarlagd.

hormonell obalans

Hormoner som östrogen, progesteron och testosteron kan påverka humör också. Forskarna anser att förändringar i hormonnivåerna orsaka depression eftersom dubbelt så många kvinnor som män behandlas för sjukdomen.

Personlighetsdrag

Människor som är pessimistiska eller melankoli, eller har låg självkänsla, är mer mottagliga för depression.

Miljöfaktorer

Vissa forskare tror att människor som har en allvarlig sjukdom, ekonomiska svårigheter, eller en stressande eller krävande karriär eller hem liv, mer vilja lida formen depression.