XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Varicella, eller vattkoppor, har typiskt milda symptom, men kan leda till allvarliga komplikationer för spädbarn och vuxna. Sedan den första varicellavaccin licensierades 1995 i USA, har vaccinering avsevärt minskat antalet varicella fall och relaterade sjukhusinläggningar och dödsfall.

En levande försvagade virusvaccin

Varicellavaccin är tillverkad av ett försvagat eller försvagas form av varicella zoster-virus, den organism som orsakar vattkoppor.

ACIP Rekommendationer

Den rådgivande kommittén för Immunization Practices (ACIP) rekommenderar att vårdgivare alltid administrera vacciner enligt rutten, plats, dos och antalet doser som rekommenderas av vaccintillverkaren.

Vägen Injection

Levande försvagade vacciner, som innehåller vaccin mot vattkoppor, mässling, påssjuka och röda hund, ska injiceras subkutant, eller under huden.

intramuskulär injektion

När varicellavaccin av misstag administreras intramuskulärt, eller in i muskeln, i stället för subkutant rekommenderar ACIP att denna dos anses giltigt. Även om vaccinet inte gavs enligt rekommendationer, att patienten inte behöver en upprepad dos skyddas.

rapportering misstag

Den person som administrerade vaccinet bör rapportera felet till Institutet för Safe Medication Practices (ISMP), ett federalt certifierad Patientsäkerhet organisationen som övervakar felmedicinering och ger rekommendationer för att förhindra framtida fel.