XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur Fil ett missnöje mot Humana PPO


Humana är en sjukförsäkring företag som erbjuder sjukförsäkring planer för en mängd olika individer, inklusive seniorer och medlemmar av militären. De med en Humana PPO kan söka vård från hälso- och sjukvårdspersonal som deltar med Humana. Olika PPO planer finns med Humana. Den 90/60 planen, till exempel, täcker 90 procent av kostnaderna för tjänster som tillhandahålls av Humana-deltagande läkare och 60 procent av out-of-nät vård. Om du har ett problem med din Humana PPO, lämna ett missnöje med Humana servicecenter.

Instruktioner

1 sända en skrivelse till "Humana Klagomål och överklaganden." Skriv "Vem kan det berör på Humana Klagomål och överklaganden."

2 Ta ditt namn, adress, telefonnummer, och Humana ID-nummer i första stycket i brevet.

3 Beskriv orsaken till ditt klagomål i andra stycket i denna skrivelse. Klagomål Anläggningen omfattar förnekande av tjänster som omfattas, bli överladdade eller oväntade förlora täckning.

4 Inkludera alla anteckningar eller dokument som stöder din klagomål (t.ex. kopior av brev som skickas från Humana förklarar nekas täckning).

5 Skicka brevet till:

Humana Klagomål och överklaganden
PO Box 14546
Lexington, KY 40512-4165

Alternativt, lämna in en muntlig missnöje genom att ringa 800-457-4708.