XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Måttet på pH är hur sur eller basisk en lösning är. Måttet på pH spelar en roll för att bestämma vad som kan lösas i en given lösning, såväl som hur väl lösningen är lämpad för levande organismer. Båda pH-mätare och pH-papper är användbara verktyg för bestämning av pH hos en lösning.

Användning av papper

För att använda pH-papper, doppa den i lösningen testas. Vänta en färgförändring. Jämföra färgen på papperet till nyckeln försedd med papperet för att bestämma pH-intervallet av lösningen.

Användning av Meter

Korrekt kalibrera pH-mätare, och sedan placera den i lösning som testas. Den digital avläsning på pH-mätaren kommer att visa pH i lösningen.

kostnadsskillnader

Kostnaden för pH-papper är låg. i själva verket kan det köpas för under tio dollar. En hög kvalitet pH-mätare som används i ett medicinskt laboratorium kan kosta hundratals dollar.

Noggrannhet

Resultatet av pH-papper ger ett ungefärligt pH-område av en lösning. En god kvalitet pH-meter som är korrekt kalibrerad kan ge en mycket noggrann pH-avläsning.

Rolig fakta

En stor mängd pH-pappersprodukter används vanligen för att kontrollera surheten i jorden för att hjälpa till att fastställa vilka växter växer bäst.