XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Det uppskattas att 1,7 miljoner amerikaner är smittade samtidigt ha kirurgi på sjukhuset. Mycket av detta har att göra med hygienen på sjukhuset, men du är inte helt på sin nåd. Det finns några saker du kan göra för att före operation för att minska dina chanser att utveckla en infektion.

Instruktioner

Hur kan man förhindra sjukhusinfektioner

1 Få försäkran om att den medicinska personalen som kommer att behandla dig har rena händer. Artigt be dem om de rutinmässigt tvätta händerna före behandling av patienter. Ibland kommer de att tvätta händerna rakt framför dig så att du kanske inte behöver göra detta. Om du har kirurgi, skulle någon som hostar bära en mask eller stå minst 6 meters avstånd från dig.

2 Försök att undvika att ha en urinkateter. Detta kan orsaka en urinvägsinfektion som är den vanligaste sjukhussjuka. Ju längre du har en kateter, desto större är risken för infektion. Fråga din läkare om det är möjligt att göra utan en.

3 Se till att du är vid god hälsa före operationen. Diabetes och fetma ökar risken för infektioner. Så du bör försöka få dessa tillstånd under kontroll i förväg. Också behandla eventuella redan existerande infektioner som du kanske redan har.

4 Gå med din magkänsla. Om du har några frågor eller funderingar, dela dem med din läkare.