XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Yrsel och korttidsminnesförlust är ofta symtom eller biverkningar av en underliggande hälsotillstånd, kroppsskada eller användning / missbruk av läkemedel och ämnen. När dessa symtom uppträder tillsammans, blir listan över bakomliggande orsaker mindre. Upptäcka några av orsakerna till yrsel och korttidsminnesförlust.

Definition

Enligt Biology-Online.org är yrsel en känsla av yrsel, yrsel, inklusive balans frågor och känslor av att vara utanför kroppen. Korttidsminnesförlust är oförmågan att komma åt hjärnans tillfällig lagring av information, såsom glömma händelser som inträffade stunder tidigare.

Missbruks Orsaker

Användningen av alkohol och droger såsom marijuana är orsaker till yrsel och korttidsminnesförlust. Yrsel och korttidsminnesförlust kan förvärras om dessa ämnen missbrukas samtidigt som vissa receptbelagda läkemedel.

stroke Orsaker

Diagnose-Me.com råder insjuknandet är en orsak till plötslig minnesförlust, inklusive kortfristiga minnesförlust, tillsammans med yrsel och andra neurologiska symtom.

utmattnings Orsaker

Förhållanden såsom anemi och en nedsatt sköldkörtelfunktion är orsakerna till yrsel och korttidsminnesförlust.

Skallskada orsakar

Skallskada orsakar såsom hjärnskakningar kan skapa känslor av yrsel och kan leda till kortsiktiga minnesförlust.

varningar

Kontakta läkare om du upplever yrsel och korttidsminnesförlust.