XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Prednison är en steroid som används för att minska inflammation, allergiska reaktioner och flera andra villkor. Prednison kan hjälpa behandla många villkor, men dess biverkningar kan vara livsförändrande eller möjligen dödlig.

Långsiktiga biverkningar

Viktökning, en avrundning av ansiktet som kallas "månansikte" gallring ben, muskelsvaghet, glaukom och grå starr är alla långsiktiga biverkningar av prednison.

överväganden

Diskutera med din läkare om fördelar och risker med långsiktig prednison användning.

tips

Ta kalciumtillskott när du använder prednison för att kompensera gallring av dina ben och risken för benskörhet.

Varning

Prednison sänker immunförsvaret, så att du kommer att vara mindre motståndskraftiga mot infektioner och sjukdomar. Till varje pris undvika någon smittats med vattkoppor eller mässling, eftersom det kan vara mycket allvarliga eller livshotande för dem på prednison.

särskilda försiktighetsåtgärder

Inte får en liten pox eller något vaccin samtidigt som prednison. Om du har vilande tuberkulos, tala med din läkare om att ta en anti-TB medicinering. Långvarig användning kan hämma tillväxten. Övervaka alla barn som tar prednison under en lång tid.