XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem
Hur man kan bli av bulor på huvudet

Skallskador kan uppstå på grund av en trafikolycka, sport skada, överfall eller hushåll olycka. I måttliga fall kommer skador endast orsaka lindrig svullnad; de smärtsamma stötar kan lindras hemma. Om du är osäker på hur allvarlig en huvudskada, dock konsultera en läkare.

Steg 1

Placera en kylklamp på svullna området. Is orsakar sammandragning av blodkärl, vilket begränsar mängden blod som kan fylla bula. Isen ska placeras i 20 minuter åt gången, med fem minuters mellanrum däremellan.

Steg 2

Höja huvudet. Inte hålla huvudet lägre än kroppen, eftersom detta kommer att orsaka en ström av blod till huvudet - och gupp kommer att bli större.

steg 3

Observera den skadade individen noggrant. Du måste kontrollera en persons uppmärksamhet för att säkerställa att skadan inte är allvarlig och möjligen livshotande. Ställ de enskilda frågorna, och se till att han är gång normalt.

varningar

  • Vid språksvårigheter, balansproblem, illamående eller svår huvudvärk, kontakta läkare omedelbart.
  • Ta inte ibuprofen, acetylsalicylsyra eller andra anti-inflammatoriska medel, eftersom de kan öka blödning.

tips

  • Paracetamol bör användas för mindre huvudvärk.

Saker du behöver

  • Kylklamp