XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Facility Care Health Management Risk Services


Faciliteter ger hälso- och sjukvården har en inneboende mängd risk. Riskhanteringstjänster program ger skydd för tillgångarna i anläggningen och skydda de enskilda vårdgivare från kostsamma felbehandling kostymer från patienter eller anställda. Organisationer som tillhandahåller riskhantering överväga alla delar av förvaltningen, inklusive finansiella och etiska frågor. Risk tjänster ger strategisk planering för riskkontroll och hantering.

Historia

Vårdinrättningar hanterar historiskt riskhantering internt. Men är den mänskliga faktorn oundviklig och riskhanteringstjänster skapades för att ge verktyg för läkare och chefer för riskhantering mot juridiska frågor. Risk tjänster för anläggningar som tillhandahåller sjukvård utvecklats som behovet av skydd blev uppenbar. Risk förvaltning experter började arbeta på olika strategier för läkare, administration och ekonomichefer att ge de nödvändiga verktygen för riskhantering.

Identifiering

Riskidentifiering är en viktig del av riskhanteringen. Dr. Kavaler och Dr. Speigal av State University of New York värde total kvalitetsstyrning med kontinuerlig kvalitet och processförbättringar utveckling. Dessa processer är ett medel för identifiering och utvärdering av riskhanteringen och ansvar. Riskhanteringstjänster fördela vikten av direkt kommunikation med patienter och anställda för att minska möjligheten för missförstånd som kan leda till juridiska problem.

överväganden

Riskhanteringen består av olika överväganden involverar facility management. Regelverket och processer av anläggningen mandat en aktiv hållning i affärsmetoder. Förebyggande och proaktivt genomförande av identifiering och riskkontroll garantera säkerheten för anläggningen. Detta kan ses som en etisk sätt att öva affärer. Etiska problem och behovet av att ta itu med de problem skapar minskning ansvar och kontroll administration. Etik främja säkerhet och omsorg i levererade tjänster.

missuppfattningar

Beslutet att konsultera en risk tjänster leverantör beror på vilka behov och storlek av institutionen. Inte alla tjänster är likadana. Större organisationer såsom sjukhus eller långvårdsanläggningar har olika dynamik över privatägda medicinska kliniker. Anläggningar med forskningsavdelningar kommer att ha sina egna unika behov för riskhantering. Välja en riskhanteringstjänst är lika viktigt som att följa strategier och använda de verktyg som finns för framgångsrik förvaltning.

fördelar

Fördelarna med anläggningen risk tjänster hjälper organisationer att fokusera på utveckling av säkra patientens vårdpraxis. De hjälper också till att bevara resurser för ekonomisk förvaltning. Ett annat fokus är utveckling, implementering och kontinuitet av säkra arbetsmiljöer. Förvaltningstjänster få de nyaste teknikerna och up-to-date rättsliga ändringar av verksamheten.