XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Typer av bipolär Mixed humör Stages


Bipolär sjukdom är en livslång stämning sjukdom som också kallas Manic Depression och kännetecknas av extrema toppar (mani) och extrema dalar (depression). Någon med denna sjukdom kan också uppleva blandade stämningar. En blandad stämning är en episod som uppfyller kriterierna för både mani och depression.

Kriterier och tidsram

En blandad stämning har bevis för både mani och depression och vanligtvis varar i minst en vecka.

Symtom på en blandad Mood

Någon som upplever en blandad humör kan uppleva symptom på depression samtidigt känner strömförande och nervös.

Bipolär sjukdom

Bipolär är när maniska eller blandade episoder är oftare än depression och varje episod varar vanligtvis omkring två veckor.

Bipolär sjukdom typ II

Bipolär II är främst depressiva episoder med enstaka milda maniska episoder, även kallad hypomani.

Cyclothymic Disorder eller cyklotymi,

Cyklotymisk störning är en mild version av bipolär sjukdom där humörsvängningar är mildare än bipolär I eller II.

Snabb-Cykling bipolär sjukdom

Att diagnostiseras som snabb-cykling, måste någon ha mer än fyra episoder i ett år. Vissa patienter har mer än en episod i en vecka eller till och med i en dag.